KVKK Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Technonet Bilişim tarafından 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çözüm önerileri sunulmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurum içerisinde;

 • Yetkilendirme matrisi oluşturulmalı,
 • Yetki kontrolü yapılmalı,
 • Erişim loğları tutulmalı,
 • Kullanıcı hesapları yönetilmeli,
 • Ağ ortamının güvenliği sağlanmalı,
 • Uygulamaların güvenliği sağlanmalı,
 • Veriler şifreleme yöntemleri ile şifrelenmeli,
 • Sızma testleri yapılarak kurum güvenliği test edilmeli,
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri oluşturulmalı,
 • Log kayıtları incelenmeli ve yedeklenmeli,
 • Veri maskelemeleri yapılmalı,
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmalı,
 • Yedekleme sistemleri kullanılmalı,
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmalı,
 • Verileri durumlarına göre silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmalıdır.

Bu işlemlerin yapılması neticesinde veri ihlalleri azaltılmış olur.

Firmamızca bu işlemlerin yapılmasına yönelik olarak;

 • Mevcut Risk ve Tehditlerin Tespiti
 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Kazandırılması
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
 • Veri İşleyenler ile ilişkilerin Yönetimi
 • Siber Güvenliğin sağlanması anlamında şirket IT profilinin çıkartılması ve ihtiyaçların belirlenmesi
 • KVKK Kurulunun belirlediği ve adreslediği tüm Teknik Tedbirlerin projelendirilmesi, Kurulum ve Bakım & İşletim Hizmetleri
 • Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
 • İdari tedbirlerin belirlenmesi ve Uygulama eğitimlerinin verilmesi
 • Hukuki Süreç Danışmanlığı yapılmaktadır,