Güvenlik Çözümleri

Her geçen gün değeri katlanarak artan Bilgi’nin güvenliğini sağlamakta bilgi kadar değerli hale gelmektedir.

Bilgi güvenliği bilgilerin izinsiz veya yetkisiz şekilde erişilmesinden, kullanılmasından, açığa çıkarılmasından, imha edilmesinden, değiştirilmesinden veya zarar verilmesinden korunma işlemidir.

Bilgi güvenliği için geliştirilen çözümler de bilgi bütünlüğünün korunmasını hedeflerken aynı zamanda verinin güvenli bir şekilde ulaşılabilir olmasını amaçlamaktadır.

Bilgi güvenliğine yapılan saldırılar bilgisayara izinsiz erişimden başlayarak çok çeşitli bilgi teknolojisi sistemlerine kadar ilerlemektedir Özellikle ağ saldırılarının yoğun ve önemli olmasından dolayı bilgi güvenliğinin en temel konularından birini ağ güvenliği oluşturmaktadır.

Ağ güvenliği genel olarak, bir kurumun veri iletişiminde kullandığı tüm kaynakların güvenli olup olmamasını konu edinmektedir. Sahip olunan kaynaklara yetkisiz ve illegal sebeplerle kötü amaçlı erişimleri engellemek ve verinin dolaşımı sırasında mahremiyetini, bütünlüğünü ve özelliğini korumak ağ güvenliği kapsamında yapılmaktadır.

Technonet Bilişim; kurumlar tarafından en değerli unsur olan bilginin, her türlü tehdide karşı güvenliğinin sağlanması için çözümler üretmekte, bilgi güvenliği konusunda danışmanlık, projelendirme, kurulum, işletim, test ve bakım hizmetleri vermektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz örnek güvenlik hizmetleri aşağıdaki gibidir:

  • Bilişim Güvenliği Danışmanlığı - Güvenlik Politikaları Oluşturulması
  • UTM Çözümleri (UTM - Unified Threat Management - Birleşik Tehdit Yönetimi)
  • Firewall, IDS, IPS Sistemleri Kurulumu
  • VPN, SSL ve IPSec Çözümleri
  • Web Güvenliği Çözümleri - Web İçerik Filtreleme
  • Mail Güvenliği Çözümleri - E-mail vb. Uygulama Güvenliği
  • Loglama ve SIEM Çözümleri - Loglama ve Log Kayıtları Yorumlama
  • Kablolu, Kablosuz Ağ Güvenliği Çözümleri
  • 802.1x ve Network Access Control (NAC) Uygulamaları
  • Veri Tabanı Güvenliği Çözümleri